Brasiliansk Jiu Jitsu

Om Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ)

 

BJJ er en sikker, men utrolig effektiv kampsportstil som fokuserer på bakkekamp. Den involverer ikke slag og spark, men gir deg evnen til å reagere på- og nøytralisere en motstander i realistiske situasjoner. Noe som går igjen i selvforsvarssituasjoner er at slåsskamper ender opp på bakken.

 

BJJ tilbyr utallige muligheter for å takle dette, samt hvordan komme/unngå å komme dit. Noe som er ganske unikt med BJJ er at sporten er under stadig utvikling etter hvert som utøvere og instruktører finner nye problem og løsninger. En annen grunn til BJJs popularitet i dag ligger i at det er en sport hvor størrelse, styrke eller hurtighet har ikke har like mye å si som i andre kampsporter. Her er det teknikk som gjelder. 

BJJ - Brazilian Jiu-jitsu in bergen sentum
 

Nivåer og læreplaner

 

Nybegynner

 

Dette er klassen for deg som er helt fersk i sporten. Du trenger ingen forkunnskap, og det settes ikke krav til at du må være i god form for at du kan delta. Her går vi gjennom grunnprinsippene og konseptene i BJJ. Treningene er lagt opp på en slik måte at alle vil få utbytte, og du vil raskt merke at både teknikk, styrke og fleksibilitet forbedres.

Viderekommen

 

Her fokuserer vi på teknikker som skaper utgangspunktet for alt vi gjør i sporten. Selv om denne klassen er essensiell for nybegynnere, er dette et tema selv de mest erfarne utøvere bør regelmessig komme tilbake til og forbedre. Ingen vits i å bli verdens beste til å fullføre en teknikk om du ikke kan komme i posisjon til å sette den opp. 

Ekspert

 

Som navnet antyder, bør du ha litt erfaring før du kommer på disse treningene. Men så snart du begynner å skjønne litt mer av sporten, er det her du virkelig kan utvikle deg. Her blir det mye drilling av avanserte teknikker for konkurranse, og mye rulling.

Konkurransetrening

 

Frontline Academy er den mest meritterte klubben i Norge og har en lang tradisjon for deltakelse i flere konkurranser hvert år, både nasjonalt og internasjonalt. På våre konkurransetreninger blir du forberedt på intensiteten i en konkurransesituasjon.

 

Våre instruktører er nøye utvalgt på bakgrunn av sin mageårige erfaring, kunnskap og evne til å ta vare på alle medlemmer, uavhengig av erfaring og ambisjonsnivå. De aller fleste har konkurrert på høyt, internasjonalt nivå og hjelper deg gledelig med å nå like langt.

Instruktørene våre

 
logo.png