Corona Status

Den enkleste måten å gjøre dette på er gjennom vår medlems-app, der du i tilleg vil få tilgang til spesialtilbud og kampanjer: 

Vår APP med GLOFOX

Siste nytt fra klubben

Våre tanker går først og fremst ut til de svakeste og mest utsatte i samfunnet vårt i denne situasjonen, og vi håper at vi kan ta vare på de gjennom felles dugnad og solidaritet. Dette er en samleside som løpende oppdateres med siste informasjon som angår klubben.Når åpner vi?
Det er fra myndighetens side åpnet for at vi kan starte med begrenset idrettsaktivitet, innenfor strenge retningslinjer, og anbefalinger fra Helsedirektoratet og NIF. Vi er i dialog med kommune og andre organ for å forsikre oss om at vi utfører vår gradvise åpning på riktig måte. Myndighetene kommer med nye uttalelser ca hver 14. dag, og vi vil oppdatere denne siden løpende etterhverdt som det kommer nyheter som angår oss.

Siste nytt er at vi har mulighet for å tilby trening med kontakt for de under 26 år fra 12. oktober.

Timeplan f.o.m. 2. november

Link til midlertidig timeplan

 

Retningslinjer for trening:

 • Har du symptom på sykdom, eller mistenker at du har vært i kontakt med smittede, skal du ikke komme på trening. Instruktør har myndighet til å sende hjem personer som fremstår som syke eller har symptomer.

 • Alle må booke plass til timen på forhand i Glofox, og sjekke inn når de kommer.

 • Desinfeksjon av hendene ved ankomst og når du forlater klubben.

 • Unngå bruk av garderobe/toalett. Bytt til treningstøy hjemme, og pakk yttertøy ned i bag og legg inn i treningslokalet når du kommer. På treninger for de under 26 kan garderobe benyttes, så sant retningslinjer for avstand følges men dusjene skal ikke brukes.

 • Maks 20 personer per gruppe/sone.

 • Minimum 1 meter mellom hver person til en hver tid, men helst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. (Gjelder ikke på treninger for de under 26 år f.o.m. 26 oktober.).

 • Under trening skal du holde deg innenfor din tildelte matte og gruppe.

 • Etter trening vil grupper bli sluppet ut av lokalet, én av gangen. Vær vennlig å forlate lokalet så fort som mulig etter at treningen er ferdig så det blir klart til neste gruppe.

 • Ønsker du drikke under trening, må egen flaske fylles, og tas med hjemmefra.

 • Ingen bruk av felles treningsutstyr uten oversyn av instruktør.

 • Unngå bruk av offentlig transport til og fra trening.

 • For å unngå unødig omgang, ber vi alle om å ikke møte opp i klubber tidligere enn 10 minutter før trenigen begynner.

Vår situasjon

Vi er som veldig mange andre selskaper i en kritisk situasjon økonomisk om dagen, og takker for støtten og lojaliteten til våre fantastiske medlemmer. Spesielt fordi vi er et nisjeklubb med relativt få medlemmer og begrensede pengereserver i forhold til de store idrettsaktørene. Heldigvis har derfor veldig mange gitt oss forsikringer om at de vil la medlemskapet løpe gjennom denne perioden, og det er utrolig viktig for oss. Vi mister medlemmer fra uke til uke uten muligheten til å få inn nye, derfor er vi i en meget sårbar posisjon.

Hjemmetrening:
Mens vi venter på normale tilstander, kommer vi til å fortsette å legge ut programmer og videoer for hjemmetrening på våre portal for online trening:www.frontlinebergen.com i tillegg til livesendinger på vår interne Facebook-gruppe. Gruppen heter "Frontline Academy Bergen".

Vi ønsker å gjengjelde dere!

Det skal ikke herske noen tvil om vår takknemlighet, så vi kan love dere at vi jobber med å sette opp så mange arrangement og seminar som mulig, så snart situasjonen er normalisert. Disse vil selvsagt være gratis for alle dere som trofast har støttet oss økonimisk gjennom den tøffe tiden.

Latest news from the club

Our concerns are first and foremost towards those who find themselves the vulnerable in this situation, and we hope that our collective efforts can ensure their safety. We continuously update this page with the latest information regarding the club and what you as a member need to know and do.

 

When do we open?

The government has allowed for limited sports activity from May 7th. We are in dialogue with officials and other organs in order to make sure it's managed properly. All activities will be subject to strict guidelines from the Health Department and NIF. The government releases updates approximately every 2 weeks, and we will update this page accordingly if and when they announce anything with relevance to our activity.

The latest news is that we are able to offer contact training for people under the age of 26 form the 12th of October.

Schedule from November 2nd

Link to temporary schedule

Current guidelines:

 • Stay home if you have any symptoms, or suspect that you have been in contact with anyone who is contagious. Instructors have the authority to turn away anyone who exhibits symptoms.

 • Everyone must book the class beforehand in the Glofox app, and sign in upon arrival.

 • Disinfect your hands upon arrival and when you leave

 • Avoid using locker rooms/toilets/showers. Change into training clothes at home. Outerwear should be put in your bag, and stored in the mats area. Locker rooms can be used in conjunction with the trainings for those under 26, as long as safe distance is kept at all times, but showers can still not be used.

 • If you want to drink during training, you must bring your own bottle and fill it at home.

 • No use of communal gear or equipment unless under the supervision of an instructor.

 • Minimum 1 meter between people at all times, but minimum 2 meter for group sessions with high intensity and elevated rate of breathing unless you are under 26 years of age.

 • Stay within the boundaries of your assigned mat

 • Maximum 20 people pr. group area one the mats.

 • When class is over, groups will be let out of the club one at a time. Please do not remain in the room after class has ended.

 • Try to avoid public transportation to and from training

 • To avoid unnecessary exposure, we ask that you don't show up earlier than 10 minutes before class

Our situation

We are, along with many other companies, in a critical situation financially. That's why we want to take the time to thank each and every one of our amazing members for your continuing loyalty and support. Ours situation is especially dramatic, seeing how we are a niche club with a relatively low number of members and no cash reserve compared to the bigger companies in the sports sector. Thankfully, many of you has ensured us that you will keep your memberships active throughout this period, and that means everything to us. We lose members every week, with no possibility of getting new ones, which again, makes us very vulnerable.

 

Train from home

We'll continue to make online content available for you all while we wait for the situation to normalise. Both through our online training portal www.frontlinebergen.com along with more casual content and live streams in our Facebook group called "Frontline Academy Bergen"

 

We want to repay you!

There shall be no doubt about our gratitude, so we can promise that we are working on setting up as many events and seminars as possible for you guys, ready to be rolled out as soon as the situation normalises. All of which will be free of charge to everyone who supported us financially throughout our hardship.