Om Brasiliansk Jiu-Jitsu

Brasiliansk jiu jitsu

 

Brasiliansk jiu jitsu blir sett på som en av verdens mest effektive bakkekampsstiler. Den har blitt utviklet siden tidlig 1900-tallet som en kampsport og selvforsvarstil, men det er i løpet av de siste 10 årene den virkelig har blitt populær på verdensbasis. Dette er et resultat av mediadekning av seire for BJJ utøvere i ulike kampsportsarrangementer (UFC, Pride FC ol.) og i senere tid MMAs gjennombrudd som legitim sport.

 

BJJ er en sikker men utrolig effektiv kampsportsstil. Den involverer ikke slag og spark, men er effektiv pga. at den gir deg evnen til å reagere på- og nøytralisere en motstander i realistiske selvforsvarssituasjoner. En ting som går igjen i selvforsvarssituasjoner er at slåsskamper ender opp på bakken. BJJ tilbyr utallige muligheter for å takle akkurat denne situasjonen, samt hvordan komme/unngå å komme dit. Et kjennetegn ved BJJ i dag er at sporten er under stadig utvikling etter hvert som utøvere og instruktører finner nye problem og løsninger. En annen grunn for BJJs popularitet i dag ligger i at det er en sport hvor størrelse, styrke eller hurtighet har ikke har like mye å si som i andre kampsporter. Her er det teknikk som gjelder. 

 

BJJ vil få og holde deg i form

 

I en tid hvor "falsk" er en trend, og kroppsidealet er fullt og helt fokusert på estetikk og ikke på helse og funksjonalitet, fungerer BJJ som en flott realitetssjekk. Uansett om du er i god form (sterk, fleksibel, koordinert eller god kardio) kommer du til å bli satt ansikt til ansikt med dine skavanker når du starter med BJJ. Det handler om mer enn å få muskler og six-pack. BJJ er en fantastisk måte å komme i form på, og er den eneste kamsporten med sin egen diett og livsstil. Motstanden du vil møte når du sparrer vil gi deg en god base for å øke styrke, og gjennom den intense abdominale treningsøkten du får vil du også øke muskeldefinisjon. Videre vil du også få bedre balanse, koordinasjon, kardio, og muskelutholdelse. Alt i alt, vil BJJ gi kroppen din en utfordring, og når kroppen din blir utfordret vil du forandre vanene dine. BJJ blir en flott måte å kunne direkte måle hvordan livsstilen din påvirker formen din.

.
 

 

Brasiliansk Jiu-Jitsu er den eneste sporten med sin egen diett og livsstil

 

 

Brasiliansk Jiu-Jitsu er glimrende trening. Du får en variert, annerledes og fullverdig trening som gir deg langt bedre resultat enn vanlig aerob aktivitet.

Aktivitetene og måten du bruker musklene i mageregionen på i løpet av en trening er veldig bra for kjernemuskelaturen, reduksjon av kroppsfett og definering av muskler samtidig som du utvikler balanse, koordinasjon og kondisjon. BJJ vil gi både kropp og sinn en fantastisk utfordring. Når du tester dine fysiske grenser, endrer du vanene dine, både når det gjelder kosthold, døgnrytme og aktivitetsnivå. Ikke bare vil du oppleve å komme i form, men du vil raskt kunne måle den stadig tydeligere kontrasten mot din tidligere livsstil.

 
 
logo.png