Kontaktinformasjon

Bestill prøvetime eller still oss et spørsmål:
Her finner du oss

Frontline Academy Bergen

Nygårdsgaten 94, 5008 Bergen

post@frontlinebergen.no

For saker angående frys/oppsigelse av medlemskap, eller andre forhold du ønsker å gjøre oss oppmerksom på, sendes en epost til post@frontlinebergen.no.

Varsling

Dersom du ønsker å varsle Frontline Academy om brudd på våre regler, inkludert retningslinjene mot seksuell trakassering og overgrep, kan du kontakte Frøydis Spillum på e-post shop@frontlineacademy.no eller Sverre Søderberg på webmaster@frontlineacademy.no, eller ringe oss på 920 66 474. Husk å oppgi at det gjelder Frontline Academy i Bergen. (Gjelder ikke generelle spørsmål om klubben eller medlemskap).

Mobile apps

download.png
download-on-app-store-png-open-2000.png
logo.png